Ny strategi för utveckling i och runt Vättern

juni 8, 2021

 

Föreningen Leader Vättern har under våren arbetat fram en ny strategi för framtidens utveckling i och runt Vättern. Strategin ska vara ett underlag för att alla Leaderområden som ligger runt Vättern ska kunna arbeta med viktiga utvecklingsfrågor för Vätterområdet.

– Vi har stöttat projekt som rör fisk och fiske i Vättern till och med i år, säger Michael Cornell, ordförande för Leader Vättern. Vi har inte möjlighet att vara ett Leaderområde i nästa programperiod eftersom Sverige har valt att inte stötta Leaderområden inom Europeiska Havs- och fiskeriprogrammet. Men vi vill lämna frågan vidare genom att ta fram den här strategin så att andra kan ta vid där vårt arbete slutar.

Strategin innehåller fyra utpekade områden som är särskilt viktiga att jobba vidare med: Besöksnäring, fisk och fiske, hamnutveckling och friluftsliv. All utveckling ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär utveckling inte får påverka vattenkvalitet, fiskbestånd eller övriga naturvärden negativt och att investeringar i teknik och material bör ta hänsyn till de klimatutmaningar vi står inför.

– Det har varit ett intensivt arbete under våren. Nu återstår fortsatt dialog och förankring med de andra leaderområdena runt Vättern. Strategin har fått ett positivt mottagande, så det bådar gott för framtiden, säger Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern.

Hela strategin hittar du här: Strategi för utveckling i och runt Vättern (vattern.org)

 

Kontaktpersoner:
Michael Cornell, ordförande Leader Vättern, 070-600 19 74, michael-cornell@outlook.com
Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern, 070-273 82 16, adam.johansson@lansstyrelsen.se

Last modified: 2021-06-08

Comments are closed.

Translate »