- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Stöd för fiske

Har du en projektidé som rör fisk eller fiske i Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden kan söka stöd från Leader Vättern.

Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera din idé och få höra mer om Leader Vättern!

Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern. Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020.

Ladda ner utvecklingsstrategi för Leader Vättern [1]

Datum för beslutsmöten LAG Leader Vättern [2]

 

Läs mer på våra undersidor

Äldre stöd [3]

Även tidigare har EU-stöd fördelats till fisket i Vättern. Under åren 2007 – 2013 var Leader Vättern ett av ...

Fler typer av stöd [4]

Det finns också andra ekonomiska stöd att söka till projekt eller investeringar inom fiske eller fiskevård. Ned...

Om Leader Vättern [5]

Här hittar du mer information om Leader Vätterns verksamhet. Leader Vätterns vision Utvecklingsstrategi ...

För ledamöter [6]

Blankett arvode och utlägg för Leader Vättern Blankett ersättning för resor Leader Vättern ...

Mötesprotokoll [7]

Här hittar du mötesprotokoll från samtliga möten sedan starten 2015 i kronologisk ordning - senaste öve...

Övriga dokument [8]

Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2018   Stadgar Leader Vättern ...

Leader Vätterns styrelse (LAG) [9]

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar. Styrelsen be...

Projekt [10]

Teknisk utrustning fiskförädling Investering i bendragarmaskiner hos fem yrkesfiskare i Vättern so...

Söka stöd - så går det till [11]

Första steget – formulera din idé och ta kontakt med Leaderkontoret Vill du diskutera projektidéer elle...

Strategiarbete för Vättern inom Leader [12]

Slutgiltig strategi för Leader Vättern är nu klar och återfinns här:  Strategi för utveckling i och ...