- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Leader Vätterns styrelse (LAG)

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar. Styrelsen består av ideell, offentlig och privat sektor och sammanträder fyra-fem gånger per år.

LAG:s mötestillfällen [1]

 

LAG och Leaderkontor hösten 2015.

Nuvarande (2018-10-16 –>) styrelse består av:

Ordinarie ledamöter

Michael Cornell, ordförande, Ödeshögs företagarförening

Anna Österlund, vice ordförande, Upplev Habo

Catarina Davidsson, Karlsborgs kommun

Jesper Pettersson, Hjoåns fiskevårdsområdesförening

Eivor Folkesson, Vadstena kommun

Jan Sidenvall, Jönköpings kommun

Samuel Gustavsson, Svenska insjöfiskarenas centralorganisation

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet

Joakim Behrenfors, Smålandskräftan

Suppleanter

Ingemar Bergbom, Habo kommun

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb

Pär Almqvist, Vätterns trollingklubb

Jonny Ståhl, Egen företagare

Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet

Magnus Jacobsson, Fiskevattenägare

Caroline Dieker, Askersunds kommun

Patrik Grönlind, Klangahamns fisk