Leader Vätterns styrelse (LAG)

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar. Styrelsen består av ideell, offentlig och privat sektor och sammanträder fyra-fem gånger per år.

LAG:s mötestillfällen

 

LAG och Leaderkontor hösten 2015.

Nuvarande styrelse från och med 2020-06-17 består av:

Ordinarie ledamöter

Michael Cornell, ordförande, Ödeshögs företagarförening

Inger Trodell Dahl, vice ordförande, Upplev Habo

Catarina Davidsson, Karlsborgs kommun

Jesper Pettersson, Hjoåns fiskevårdsområdesförening

Eivor Folkesson, Vadstena kommun

Jan Sidenvall, Jönköpings kommun

Samuel Gustavsson, Svenska insjöfiskarenas centralorganisation

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet

Jonny Ståhl, Egen företagare 

Suppleanter

Hanna Eriksson, Sportfiskarna 

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb

Sussi Stridh, Egen företagare

Joakim Behrenfors, Smålandskräftan 

Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet

Magnus Jacobsson, Fiskevattenägare

Lina Petersson, Motala kommun

Patrik Grönlind, Klangahamns fisk

Sidan senast uppdaterad 7 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »