Äldre stöd

Även tidigare har EU-stöd fördelats till fisket i Vättern. Under åren 2007 – 2013 var Leader Vättern ett av fjorton Fiskeområden med stöd från Europeiska Fiskerifonden. Fiskeområde Vättern var då en del av Vätternvårdsförbundets organisation och beviljade även då stöd till projekt med anknytning till fisk eller fiske i Vättern.

Här hittar du en folder som översiktligt beskriver de projekt som beviljades inom Fiskeområde Vättern :

Här hittar du en uppföljning och utvärdering av arbetet inom Fiskeområde Vättern :

Fiskeområde Vättern (pdf)

Uppföljning och utvärdering av fiskeområdenas verksamhet (pdf)

Sidan senast uppdaterad 21 november 2016
 

Comments are closed.

Translate »