Vatteninfo

Det finns mycket information tillgängligt om Vättern. Vi rekommenderar Dig våra publikationer för intressanta rapporter. Mycket information finns också på olika sk karttjänster och datavärdar. Här ges exempel på några ställen där du finner lättillgänglig information om Vättern. Tillgång till data finns hos nationella datavärdar som finns under meny “Provtagning”.

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Vattenmyndigheternas databas med bedömning av ekologisk och kemisk status enligt särskilt system i Europa (sk vattendirektivet) i utpekade vattenförekomster.

viss

Skyddad Natur

Naturvårdsverkets register om alla Sveriges “skyddade områden”.

skyddad-natur

DataWeb Vätternkarta

Vätternvårdsförbundet driver tillsammans med Södra Vätterns Recipientkontroll samt Norra Vätterns recipientkontroll ett visningsprogram av grafer mm för löpande/programlagda provtagningar. Du kan enkelt se tidstrender och ladda ned data till excel.

Åtgärder i Vatten och Biotopkarteringsdatabasen

Åtgärder i Vatten är en nationell kartdatabas över: a) Fiskvägar b) Återintroduktioner, c) Biotopvård, d) Hydrologisk restaurering, e) Utrivning av dammar. Har en sökbar kartfunktion.

atgarder-i-vatten

Biotopkarteringsdatabasen är en nationell databas över hur det ser ut i vattendrag. Har en sökbar kartfunktion.

biotopdatabas

Svenska Fiskeregler

Här finns sjökort, fredningsområden mm över Vättern. Bra kartunderlag om regler för fisket bedrivande.

svenska-fiskeregler

Badvattenkvalitet (sk “badplatsen”)

Här finner Du information om badplatser som provtas av kommuner bl a undersöks bakterier vilket kan användas som allmänt miljöindikator. Förklaring till vad som mäts och varför finner Du på Havs-och Vattenmyndighetens hemsida.  slider_1600x450

 

Sidan senast uppdaterad 20 mars 2020
 

Comments are closed.

Translate »