SRK Södra Vättern

SRK Södra Vättern logga

Samordnad recipientkontroll för Vätterns tillflöden har genomförts sedan 1977. Kontrollen avser påverkan av utsläpp till vatten från olika verksamheter inom avrinningsområdet. Enligt 2 kap. 3§ miljöbalken ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att bl.a. förebygga olägenheter för miljön. Den samordnade recipientkontrollen motsvarar de undersökningar av verkningar i miljön som varje verksamhetsutövare enligt 26 kap.19 och 22 §§, miljöbalken är skyldiga att utföra. Kvaliteten på kontrollen av recipienten blir högre genom att provtagning och analys liksom resultatrapportering sker på ett likformigt och jämförbart sätt.

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun har sedan 1991 utan anmärkning varit huvudman för den samordnade kontrollen av Vätterns tillflöden i Jönköpings län. Recipientföreningen har följande medlemmar:

• Habo Kommun
• Brogårdssand AB
• Ahlins i Habo AB
• Svevia
• Fagerhults Belysning AB
• Jönköpings kommun
• Munksjö Sweden AB
• Husqvarna AB
• Jönköping Energi AB
• Carlfors Bruk AB
• Jönköping Airport
• Westal AB
• Albins Krom AB
• Labbarps Gård
• Nässjö Affärsverk AB
• Trafikverket
• Bodafors Impreg. AB
• FIAB
• Aneby Miljö & Vatten AB

För att se resultaten från provtagningarna, klicka här.

Den senaste årsrapporten från övervakningen (2019) kan laddas ned här.
För årsrapporten för 2018 klicka här.

Kontrollprogrammet kan laddas ned här (text) och här (tabell).
Under 2020 revideras kontrollprogrammet.

Sidan senast uppdaterad 17 september 2020
 

Comments are closed.

Translate »