Medlemmar och Vattenråd

Medlemmar

Att vara medlem i Vätternvårdsförbundet är ett bra sätt, att förutom stödja förbundets verksamhet, få reda på senaste nytt om Vätterns miljö och natur och information om vad som är på gång inom landet och EU vad gäller miljöfrågor.

Medlemsavgiften baseras på vilken den totala omsättningen är inom förbundet. Övervakningsprogrammets kostnad baserar sig på de inriktningar som finns enligt vattenvårdsplanen. Efter förmåga betalas därför en viss andel av totalkostnaden av alla medlemmar.

Medlemmar får:

  • Nya rapporter som ges ut av förbundet, däribland årsskiften.
  • Övrig information från förbundet inbjudan till årsmötet.
  • Möjligheter att ta upp olika miljöfrågor inom förbundet och därigenom kunna påverka Vätterns miljö.

Hur blir man medlem?

Nya medlemmar antas vid en föreningsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Sekretariatet kan ge mer information om hur man blir medlem. Medlemmar i förbundet kan vara kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresseorganisationer och övriga intresserade.

Intressenter i Vätterns Vattenråd

Som intressent i Vätterns Vattenråd tar man del av information om miljö-tillstånd och samverkan. Två former av intressent är möjlig

  • Med prenumerationsavgift (15% av ett andelstal (f n 600 kr) får man rapporter, information mm tillskickat, d v s ingår i sänd-listan för utskick med post.
  • Utan prenumerationsavgift erhålls endast digital information

Läs mer här om de olika medlemsformerna

Sidan senast uppdaterad 3 januari 2017
 

Comments are closed.

Translate »