Pågående projekt

Vätternvårdsförbundet deltar i och driver projekt för att verka för Vätterns miljö. Här har vi listat några av dem.

  1. Mikroplaster i stora sjöar

Syfte

Undersöka halter, fördelning och ursprung av småplastfragment i Vättern (Vänern, Mälaren och Hjälmaren). Projektet genomförs i samverkan mellan sjöarna och Örebro universitet. Tidigare preliminära studie i Vättern sommaren 20915 visade på behov av fortsatt

Utförare

Örebro Universitet, Ref Anna Rotander

Finansiärer

Vätternvårdsförbundet, Vänerns Vattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Stockholm stad, Jönköpings kommun, Skaraborgsvatten, Norrvatten, Stockholm Vatten, Göta Älvs vattenvårdsförbund, Havs- och Vattenmyndigheten, samt Örebro Universitet.

Tid

Sommaren 2015 till och med vintern 2017/18.

15 m3 Vätternvatten fick passera tre olika filterfraktioner.

15 m3 Vätternvatten fick passera tre olika filterfraktioner.

Montering av pump inför provtagning

Montering av pump inför provtagning

Pumpen hängdes överbord på tvåolika djup, 0m samt 15 m.

Pumpen hängdes överbord på två djup, 0m samt 15 m.

Havs-och Vattenmyndighetens Årsskrift för Sötvatten innehåller en artikel om mikroplaster i Vättern.

Havs-och Vattenmyndighetens Årsskrift för Sötvatten innehåller en artikel om mikroplaster i Vättern.

Efter 15 m3 vatten.

Efter 15 m3 vatten.

 

 

 

2. Spridningsmodell

Syfte

Ta fram ett simuleringsprogram över strömmar i Vättern för att visa på vart olika föroreningar t ex vid olycka med farligt gods eller utsläpp tar vägen i Vättern. Ska även kunna ge underlag för riskanalyser. Genomförs som en tvåstegs-projekt där 1) är en förstudie/behovsanalys vad modellen ska klara av samt offert för genomförande, samt, 2) uppsättning av själva modellen

Partners

Arbetsgrupp
Steg 1: Vätternvårdsförbundet (samordnar) Skaraborgsvatten, Jönköpings kommun, Motala kommun, Närkekommuner i samverkan

Finansiärer
Steg 1: Vätternvårdsförbundet (samordnar) Skaraborgsvatten, Jönköpings kommun, Motala kommun, Närkekommuner i samverkan, steg 2) Samtliga kommuner

Tid

Steg 1: sommaren-oktober 2016 , Steg 2: oklar

Sidan senast uppdaterad 6 februari 2017
 

Comments are closed.

Translate »