Miljöutmaningar

De största miljöutmaningarna för Vätterns ekosystem framåt bedöms bestå av miljögifter, invasiva arter och klimateffekterna. Läs mer i vattenvårdsplanen för Vättern.

utmaningar

Miljögifter

Flera ämnen t ex dioxiner är tydligt förhöjda i Vätterns ekosystem. Det framtida kemikaliesamhället kommer medföra ytterligare påverkan på Vättern genom att nya potentiella miljögifter tillförs. Problemet ”miljögifter” kan påverka såväl organismer (t ex fisken) själv (reproduktionsstörningar) men även människa genom hälsoskador vid konsumtion.

Naturlighet i ekosystem

Nya arter kan komma förändra den unika naturligheten och komplexiteten i Vätterns ekosystem. Nya invasiva arter kan förekomma på flera nivåer och utgöras av såväl parasiter och bakterier till mussel-, fisk- eller växtarter. Mikroskopiska arter kan påverka dricksvattennyttjandet negativt, medan högre stående arter (t ex fisk) påverkar den naturliga artsammansättningen och födoväven.

Klimateffekter

Vättern karakteriseras såsom ett kallvattenekosystem med arter och förhållande som är typiska för kallt vatten. Samhället nyttjar Vätterns eksosystemtjänster t ex kallt närings-och partikelfritt råvatten, fisk som livsmedel, vatten för kyla byggnader. Fisksamhälle kan i framtiden komma påverkas på sådant sätt att karakteristiska kallvattenarter missgynnas.  Pågående klimatförändring innebär utgör ett långsiktigt miljöproblem då det hotar förutsättningarna för hela kallvattenekosystemet Vättern.

 

Läs mer i Vattenvårdsplanen för Vättern som behandlar uppsatta miljömål och hur det går i Vättern. Bilden nedan bedömd utfall av uppsatta miljömål för Vättern år 2020 (bedömt som procent per generationsmål där Ja=grönt, Nära=gult, Nej=rött)

vattenvardsplandelmal-summering-2020

Sidan senast uppdaterad 6 februari 2017
 

Comments are closed.

Translate »