Provtagningar

I Vättern har kontinuerliga provtagningar ägt rum sedan 1960-talet. Tillsammans med vissa mynningsstationer och utflödet kallas detta samordnad nationell miljöövervakning och denna bedrivs enligt särskilt upprättat program. Det är Vätternvårdsförbundet som ombesörjer att denna samordning blir så vetenskapligt , ekonomiskt och miljömässigt effektivt som möjligt. I tillrinnande vattendrag och sjöar runt Vättern bedrivs ytterligare provtagningar i andra regier t ex sk recipientkontroll, bilogisk återställning eller i särskilda åtgärdsområden. Du finner ytterligare information Under knappen “provtagningar”.

Vattenprovtagning i regn på Vättern. (Foto: Medins Havs-och Vattenkonsulter)

Vattenprovtagning i regn på Vättern.(Foto: Medins Havs-och Vattenkonsulter)

Provtagning av plankton på Vättern (Foto Medins Havs-och Vattenkonsulter)

Provtagning av plankton på Vättern (Foto Medins Havs-och Vattenkonsulter)

 

Sidan senast uppdaterad 6 februari 2017
 

Comments are closed.

Translate »