- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Om

Denna websida utgör en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och de fyra Länsstyrelserna runt Vättern (se längst ned i sidfot). Syftet är att samla Vättern-gemensam information på en och samma sida. Parterna svarar dock var och en för sig – tag därför direktkontakt med den part du söker t ex via epost.

 

Tillgänglighetsredogörelse för www.vattern.org

​Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Leader Vättern står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur vattern.org uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vattern.org i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 1–2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se [1]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 [2]. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid tangentbordsnavigation

 Problem vid användning utan synförmåga

 Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vattern.org.
Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 9 december 2020.

 

GDPR och policy

  1. Hur hanteras personuppgifter? Läs den GDPR-policy [3] som finns för den gemensamma websidan!
  2. Sociala medier kopplat till websida? Läs den policy för sociala medier [4] som finns för den gemensamma websidan!