Om

Denna websida utgör en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och de fyra Länsstyrelserna runt Vättern (se längst ned i sidfot). Syftet är att samla Vättern-gemensam information på en och samma sida. Parterna svarar dock var och en för sig – tag därför direktkontakt med den part du söker t ex via epost.

 

Tillgänglighetsredogörelse för www.vattern.org

​Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Leader Vättern står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur vattern.org uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vattern.org i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 1–2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid tangentbordsnavigation

  • Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus.
  • Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen “rapportera fel på sidan”.
  • Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas.

 Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa pdf-dokument kan vara inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.

 Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled.
  • Länkar mm som ligger mot grå bakgrund på sidan kan ha dålig kontrastverkan.

 Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vattern.org.
Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 9 december 2020.

 

GDPR och policy

  1. Hur hanteras personuppgifter? Läs den GDPR-policy som finns för den gemensamma websidan!
  2. Sociala medier kopplat till websida? Läs den policy för sociala medier som finns för den gemensamma websidan!

 

 

Sidan senast uppdaterad 9 december 2020
 

Comments are closed.

Translate »