- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vad gör Leader Vättern?

Leader Vättern bidrar till stöd för projekt inom fisk och fiske i Vättern med hjälp av eu-stöd inom Europeiska havs- och fiskeriprogrammet. Inför vår halvtidsutvärdering passar vi på att lista de viktigaste projektresultat som uppnåtts och som är på gång. Fler projekt är på väg in… Har du en idé? Hör av dig!

Här kommer listan: