Vad gör Leader Vättern?

juli 31, 2019

 

Leader Vättern bidrar till stöd för projekt inom fisk och fiske i Vättern med hjälp av eu-stöd inom Europeiska havs- och fiskeriprogrammet. Inför vår halvtidsutvärdering passar vi på att lista de viktigaste projektresultat som uppnåtts och som är på gång. Fler projekt är på väg in… Har du en idé? Hör av dig!

Här kommer listan:

 • Granviks hamn har utvecklats till ett än viktigare besöksmål genom en drivande företagare, kommunal vilja och vårt stöd, www.granvik.se
 • Hjo hamn har blivit tillgängligare vintertid genom installation av strömbildare
 • Vi har kartlagt Vätterns hamnar genom drönarfoton och filmer (kolla) och anordnat temadagar inom områdena yrkesfiskad fisk, turismsamordning runt Vättern och hamnutveckling.
 • Samförvaltning fiske drivs vidare och har uppmärksammats nationellt och internationellt
 • En undersökning av fritidsfisket i Vättern har genomförts
 • Miljögifter i sik har dokumenterats genom ett uppföljningsprogram
 • En förstudie har gett underlag för att skapa fria vandringsvägar förbi tre dammar vid Almnäs bruk
 • En fin bok om fisk och fiske i Vättern har tagits fram: Vättern – fisk och fiskare av Carl-Axel Fall
 • Kunskapen om laken i Vättern ökar genom undersökningar i samverkan mellan fiskare, förvaltare och forskare
 • Inom vårt paraplyprojekt har vi lämnat stöd till yrkesfiskarenas kompetensutvecklingsarbete inom rökning, spårbarhet och livsmedelssäker hantering.
 • Vi har också lämnat stöd till två förstudier: ökad kunskap om Vättern i skolan och Sportfiskarnas projekt Ekobåten.
 • Vi har stöttat två större utställningar i Hjo som tillgängliggör Vättern för en större publik och som kommer att turnera runt sjön
 • Yrkesfiskare i Hjo har investerat i rökutrustning för ökad lokal försäljning av fisk på rekoringar och marknader.
 • Borghamns strand utvecklar sin verksamhet med kräftfiskepaket för sina gäster.
 • I Jönköping genomförs ett projekt för att ta med skolbarn från familjer med ansträngd ekonomi ut på Vättern: Underbara lov
 • Leader Vättern arbetar med turismsamverkan runt Vättern genom att ta fram ett underlag som kan presenteras och förankras politiskt.
 • Vi bidrar till att förbättra kunskapsläget om Vätterns fisksamhälle genom resurser till undersökningar som inte prioriterats stöd från statligt håll.
 • Skolbarn lär sig mer om Vättern genom gratis besök och guidning på Vätternakvariet som erbjuds alla skolklasser runt sjön.

 

Last modified: 2019-07-31

Comments are closed.

Translate »