Trafik till Leader Vätterns årsstämma

juni 21, 2018

 

Onsdagen den 23 maj arrangerade föreningen Leader Vättern sin årsstämma och en resa runt sjön tillsammans med föreningens medlemmar och andra intressenter. Dagen började i Hästholmen. Därifrån gick resan vidare med gamla ångaren ”Trafik” över till Hjo på en närmast spegelblank Vättern. Därefter tog sig deltagarna vidare runt norra delen av sjön med buss och stopp ibland annat Klangahamn och vid Stora Hammarsundet.

När företrädare för det offentliga, näringslivet och föreningslivet samarbetar så ger det mycket utvecklingskraft och det fick vi se vid besöken på ett antal platser där Leader Vättern har varit med som finansiär, sammanfattar Michael Cornell, ordförande i Leader Vättern.

 

Hästholmen – ett lyckat exempel på lokal samverkan

I Hästholmens hamn samsas flera föreningar om utrymmet, har särskilda ansvarsområden och hjälps åt tillsammans med kommunen för att utveckla hamnen och sköta den dagliga driften. Ideella och offentliga krafter har tillsammans med EU-stöd från Leader Vättern lett till att hamnen utvecklats med ovanligt bra service för fiskare och andra båtmänniskor. Mellan 2007 och 2013 gjordes bland annat satsningar på renshus, värme i båtrampen och isfrihållare i sjön som möjliggör fiske året runt, upprustning av de gamla båthusen, samt en plan för utvecklingen av hamnområdet.

De projektmedel som tilldelats Hästholmens hamn har lett till att hamnen nu är väl anpassad för att möta besökarnas krav och för oss som driver verksamhet, säger Jonny Ståhl, yrkesfiskare i Vättern med utgångspunkt från Hästholmen.

 

Finns pengar kvar att söka

Ett viktigt syfte med dagen var att försöka samla politiker och tjänstemän från kommunerna runt sjön för att diskutera utvecklingen kring Vättern framöver.

Vi försöker att sätta Vätterfrågorna på kartan, inte minst vad rör turismsamverkan, säger Anna Österlund, besöksnäringsutvecklare på Habo kommun och ledamot i Leader Vättern.

Budskapet från Leader Vättern efter att årsstämman var avklarad var solklart: Det finns pengar kvar att söka till projekt med koppling till fisk eller fiske i Vättern.

Man får gärna komma in med sin ansökan i ett tidigt skede och bolla upplägget med oss, den behöver inte vara färdigskriven innan man hör av sig, avslutar Michael Cornell, ordförande i Leader Vättern.

 

Protokoll från årsstämman finns på denna sida: Länk

Last modified: 2018-06-21

Comments are closed.

Translate »