Nytt projekt om laken i Vättern

februari 27, 2018

 

Leader Vättern har beviljat pengar till ett nytt projekt som startats upp den här vintern. Under två vintrar ska riktat provfiske efter lake genomföras med hjälp av lakstrutar. Projektet kommer att ske i samverkan mellan yrkesfiskare, forskare och Vätternvårdsförbundet, där yrkesfiskets roll framförallt är att bidra med sin kunskap, samt samla in data genom provfisken med lakstrutar.

Projektet ska i första hand syfta till att kartlägga lakens utbredning under vinterhalvåret, undersöka lakens ekosystemroll och betydelse för övriga arter och artbalans i Vättern. Därför kommer bland annat maganalyser och åldersanalyser att göras inom projektet.

–  Vi tror att projektet kommer att leda till ny kunskap om laken både i Vättern och i andra sjöar och att projektet ska svara på hur fisket efter lake kan utvecklas, säger Michael Cornell, ordförande i Leader Vättern.

 

Last modified: 2018-02-27

Comments are closed.

Translate »