Leader Vättern avslutas – vår plan för framtiden!

mars 5, 2021

 

Då denna programperiod tar slut 2023 kommer föreningen Leader Vättern inte finnas kvar i sin nuvarande form. Bakgrunden till detta är att Havs- och fiskeriprogrammet inte längre kommer att stötta leader, därför kommer inga leaderområden med fokus på fisket att finnas kvar. Vi känner dock tilltro till framtiden och att vi ska hitta en bra samverkansform runt sjön som skapar ännu bättre möjligheter för arbetet framöver.

För att kunna fortsätt att arbeta med utveckling genom leader i och runt Vättern för vi nu dialog med Leaderområdena runt sjön. En viktig del i detta är att Leader Vättern just nu arbetar fram en gemensam strategi för Vättern som kan användas av alla Leaderområden runt sjön.

Arbetet ska vara klart redan i slutet på april/början på maj för att kunna ingå i remissversioner av leaderområdenas strategier runt sjön. Följ nedanstående länk för mer information om det pågående arbetet och hur du kan vara med och påverka!

 

Länkar

Mer information om det pågående strategiarbetet

Information om de projekt som Leader Vättern stöttat i nuvarande programperiod

Last modified: 2021-03-05

Comments are closed.

Translate »