- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Lätt att ansöka om leaderbidrag till näringslivsutveckling

Har du en bra projektidé för flera företag i samverkan eller som kan bidra till näringslivsutveckling avseende fisk och fiske runt Vättern i stort? Nu har Leader Vättern möjlighet att bevilja 100 % stöd till projekt inom näringslivsutveckling under 50 000 kr genom ett enklare ansökningsförfarande.

Projektet kan röra utveckling inom yrkesfiske, beredning, fisketurism eller annan besöksnäring med koppling till fisk och fiske. Projektet kan syfta till att utveckla nya produkter eller tjänster, marknadsföring eller samverkan. Projektet kan också vara av förstudiekaraktär, d.v.s. för att undersöka förutsättningarna för en planerad satsning. Projektet kan genomföras av företagsorganisationer, ett företag i samverkan med flera andra företag eller andra föreningar, organisationer eller myndigheter som vill bidra till näringslivsutveckling.

Använd vår ansökningsmall [1] och budgetmall [2] för att beskriva ditt projekt och skicka din ansökan till adam.johansson@lansstyrelsen.se [3].

Vid frågor, kontakta Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern: adam.johansson@lansstyrelsen.se [3], 010-223 63 54