Lätt att ansöka om leaderbidrag till näringslivsutveckling

januari 25, 2019

 

Har du en bra projektidé för flera företag i samverkan eller som kan bidra till näringslivsutveckling avseende fisk och fiske runt Vättern i stort? Nu har Leader Vättern möjlighet att bevilja 100 % stöd till projekt inom näringslivsutveckling under 50 000 kr genom ett enklare ansökningsförfarande.

Projektet kan röra utveckling inom yrkesfiske, beredning, fisketurism eller annan besöksnäring med koppling till fisk och fiske. Projektet kan syfta till att utveckla nya produkter eller tjänster, marknadsföring eller samverkan. Projektet kan också vara av förstudiekaraktär, d.v.s. för att undersöka förutsättningarna för en planerad satsning. Projektet kan genomföras av företagsorganisationer, ett företag i samverkan med flera andra företag eller andra föreningar, organisationer eller myndigheter som vill bidra till näringslivsutveckling.

  • Projektet ska vara genomfört senast 2020-02-28.
  • Projektet får inte avse fysiska investeringar över 22 000 kr med en varaktighet över tre år
  • Projektet får ha kostnader upp till max 50 000 kr.
  • Projektet får inte gynna enbart ett eller några få företag.
  • Projektet ska bidra till målen i Leader Vätterns utvecklingsstrategi, projektet ska ha en effekt på Vättern och ha positiv, neutral eller ringa påverkan på miljön.
  • Utgifter inom projektet är stödberättigande från det datum då du skickat in din ansökan, men kostnader inom projektet tas på egen risk till dess att du fått ditt beslut från Leader Vättern.

Använd vår ansökningsmall och budgetmall för att beskriva ditt projekt och skicka din ansökan till adam.johansson@lansstyrelsen.se.

Vid frågor, kontakta Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern: adam.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 63 54

Last modified: 2019-01-25

Comments are closed.

Translate »