Förstudierapport om besöksnäringssamverkan runt Vättern klar

april 15, 2020

 

En förstudie om hur kommuner och regioner kan samverka i besöksnäringsutveckling runt Vättern finns nu på vår webbplats. Kontentan av rapporten är att det för att driva arbetet framåt krävs en resurs som kan hålla ihop arbetet och som finansieras av kommuner och regioner runt Vättern. Det är viktigt med en långsiktig lösning eftersom tidigare projekt strandat då de inte lyckats gå över i förvaltning med långsiktig finansiering.

Det är Leader Vättern som har bekostat projektet och det är intervjuer med kommunala och regionala tjänstemän samt företagare inom besöksnäringssektorn som ligger till grund för rekommendationerna i rapporten. Madeleine Norum som normalt sett arbetar besöksnäringssamverkan runt Vänern har hållit i arbetet med förstudien. Region Jönköpings län har tagit på sig att hålla i taktpinnen för fortsatta diskussioner mellan kommuner och regioner runt sjön.

Hela förstudierapporten finns här: Slutrapport Besöksnäringssamverkan runt Vättern

Kontaktpersoner:
Anna Österlund, vice ordförande Leader Vättern,  076-238 44 40, anna@placebrander.se
Michael Cornell, ordförande Leader Vättern,  070-600 1974, michael.cornell@centerpartiet.se

Last modified: 2020-04-16

Comments are closed.

Translate »