Årsstämma för Leader Vättern 2017-05-24, 09:00 – 12:30

maj 16, 2017

 

Välkomna på årsstämma för Leader Vättern!

Före stämman kommer vi att ha ett föredragspass där vi fokuserar på fisket i Vättern, dess ekonomiska värden och inslag från verkligen där vi får lyssna på entreprenören som har fisket i Vättern som inkomstkälla! Givetvis blir det också en summering av året som gått med Leader Vättern och en framåtblick. Rösträtt på årsstämman har medlemmar som är upptagna i föreningens medlemsregister, se sändlista, men även intressenter är välkomna. Varje medlem har en röst.

Efter stämman finns det möjlighet att äta gemensam lunch för de som vill.

Mer information hittar du i våran kalender

Last modified: 2017-05-16

Comments are closed.

Translate »