VÄTTERNS RÖDINGAR SPÅRAS

oktober 26, 2021

 

Nu ligger det ett nätverk av ca 70 stycken ultraljudsmottagare, s.k. loggrar, utlagda över Vätterns botten vilka möjliggör en full täckning över sjön (Bild 1).

Loggkarta telemetri

Bild 1. Loggkarta telemetri.

De ligger strax ovan botten och har ingen lina upp till ytan. Den ena varianten av mottagare som används på djup ner till ca 40 m draggas upp när de ska tömmas på data och få nya batterier medan den andra varianten som används på djup över ca 40 m frisläpps från sitt bottenfäste efter en signal från ytan (Bild 2).

Loggrarna tar emot information från ultraljudsmärken i rödingar som kommer inom mottagningsräckvidd. Rödingar märks genom att märken via ett enkelt snitt stoppas in i bukhålan. Märkena loggar data om djup, temperatur och acceleration som skickas över till loggrarna. Märkens position bestäms ur den lagrade datan genom samtidig kontakt med och fastställt avstånd till flera loggrar. Hittills simmar ett knappt trettiotal märkta rödingar i sjön. Fler rödingar kommer att märkas under hösten, då minst nittio stycken ska ingå i studien. Informationen som märkningsstudien genererar under de 2-3 år som den pågår kommer att avsevärt förbättra kunskapen om rödingens rörelser över sjön, dess beteende, vilka områden som är viktigast att skydda samt fiskets påverkan på rödingen i synnerhet i samband med återutsättning.

Loggrar

Bild 2. Loggrar

Om en märkt fisk fångas och man hittar märket när fisken rensas ska sändaren skickas in till Länsstyrelsen i Jönköping, Fiskeenheten, 551 86 Jönköping. När märket skickas in ska information om fångstplats, fångstdatum, längd och vikt (orensad) bifogas. Om foto på fisken finns tillgängligt är vi tacksamma om även det kan skickas in.

Se tidigare nyhet med mer information om projektet:

Forskare märker röding i Vättern | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

 

Last modified: 2021-10-26

Comments are closed.

Translate »