Premiär för kräftfisket i Vättern

augusti 10, 2017

 

Fredagen den 11 augusti  drar allmänhetens kräftfiske i gång i Vättern. Länsstyrelsen vill uppmana alla att hålla koll på gällande regelverk och att visa hänsyn till andra fiskande.

Du får fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern på helger mellan den 11 augusti och den 10 september. Under perioden krävs inget tillstånd. Fisket får bedrivas från fredagar klockan 17.00 till söndagar klockan 17.00. Maximalt 6 kräftburar får användas per person. Burarna ska vara försedda med flyktöppningar och om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap. Utmärkning av burarna skall ske med röd, orange, gul eller vit fiskekula samt fiskarens namn och adress/telefonnummer.

För att uppnå en hållbar och långsiktig förvaltning av våra fiskeresurser är det viktigt att du som fiskar följer gällande regler.

Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten och kräftorna måste vara minst 10 cm, mätt från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 cm ska omedelbart återutsättas Detta innebär att de ska återutsättas på den plats du fångat dem! Du kan läsa mer om regler på Vätternvårdsförbundets webbplats eller på Svenska fiskereglers webbplats.

Tillsynen av kräftfisket i Vättern hanteras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sjöpolisen och berörda polismyndigheter. Även i år kommer tillsynen att intensifieras vid kräftpremiären.

Vätterns 18 yrkesfiskare har särskilda tillstånd och får fiska kräftor hela året. Rapporter från yrkesfisket antyder att kräftfisket hittills i år har varit väldigt varierande på olika platser i Vättern.

Länsstyrelsen hoppas att alla som provar att fiska kräftor i Vättern får en trevlig upplevelse och att alla som fiskar visar hänsyn till varandra.

Kontaktperson är länsstyrelsens fisketillsynsman Michael Bergström, telefon: 070-600 91 51 eller e-post: michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Kolla gärna in kommunernas webbplatser angående kräftfisket på enskilt vatten

Jönköping

Last modified: 2017-08-10

Comments are closed.

Translate »