Laxutsättningar i Vättern

november 14, 2019

 

Lax utgör ingen naturlig art i Vättern utan är helt beroende av regelbundna utsättningar (ingen reproduktion). Utsättningarna är en kompensationsåtgärd för bortfallet av den nedströmslekande öringen i Motala ström som slogs ut i början av 1900-talet till följd av utbyggnaden av vattenkraften. Utsättningar av lax har skett kontinuerligt sedan slutat av 1960-talet. Sedan 2010 uppgår utsättningarna maximalt till 20 000 smolt per år, eftersom det bedöms motsvara bortfallet av den nedströmslekande öringen i Motala ström och att en sådan utsättningsnivå inte bedöms påverka Vätterns värdefulla ekosystem negativt. Utsättningarna har idag stort ekonomiskt värde för sport- och turistfisket.

Inom ramen för ett flerårigt LEADER-projket avser länsstyreslerna runt Vättern utvärdera de senaste årens laxutsättningar. Arbetet syftar till att få en uppdaterad lägesbild av genomförda utsättningar och hur detta kopplar till resultatet av de kvalitetskontroller som genomförts både på odling men också i sjön. Vidare ska delprojektet även ge förslag på hur arbetet kan förbättras för en ökad överlevnad och därigenom bättre fiske.

Mer information om  laxutsättning i Vättern hittas via följande länk!

 

Last modified: 2019-11-14

Comments are closed.

Translate »