Laxutsättningar i Vättern 2021

november 23, 2021

 

Under 2021 har det åter satts ut 20 000 laxsmolt i Vättern. Hälften sattes på våren och hälften på hösten. Även i år handlade det om lax av Klarälvsstam. Smolten som är tvåårig har varit välvuxen med en hög smoltifieringsgrad. Den största finansieringskällan till laxutsättningarna är fiskeavgiftsmedel från den uppdaterade domen för Motala vattenkraftverk med 546 000 kr. De medlen är en skadeersättning för att kompensera fisket för förlusten av den storvuxna nedströmslekande öringen i Motala ström som slogs ut av vattenkraftverket. Smolt ser ut att ha en prisutveckling som överstiger generella prisindex medan medlen från domen årliga indexuppregleras enligt just generella prisindex. För att kunna upprätthålla en utsättning av 20 000 laxsmolt i Vättern är de bidrag som inkommer via Mer Lax i Vättern (MLIV) av största vikt. För 2021 bidrog MLIV med 50 000 kr.

Mer information om laxutsättningarna hittas via följande länk!

Fisket just nu

Just nu ser landfisket efter lax i Vättern ut att vara mycket bra, såväl på östra som västra sidan av norra sjön. Tänk på att öring och röding är fredade på enskilt vatten söder om begränsningslinjen i angivna fredningsområden fram till och med den 31 december. Mer om gällande regler finner ni HÄR.

Last modified: 2021-11-23

Comments are closed.

Translate »