- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Idag startar allmänhetens kräftfiske i Vättern

Den här helgen är den första av tre helger då det är tillåtet att fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern. Det är var och ens skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för fisket. Regler som gäller för fisket hittar du här: https://www.vattern.org/fisk-och-fiske/fiska-i-vattern/regler/kraftfiske/  [1]

Vi önskar alla som fiskar ett trevligt fiske och att ni tar hänsyn till varandra och varandras redskap!

 

Kontaktperson: Michael Bergström, Fisketillsyningsman Länsstyrelsen i Jönköpings län, 070-600 91 51