Vi behöver din hjälp med insamling av sjuk fisk!

juli 5, 2021

 

Med anledning av ett bekräftat fall av bakteriell njurinflammation (BKD) hos röding, vill vi på länsstyrelserna runt Vättern öka kunskapsläget kring sjukdomens utbredning i Vättern. Fångar du en fisk som du tror kan vara smittad av BKD och som är över minimimåttet, ser vi gärna att du plockar upp den och följer instruktionerna nedan. I första hand önskar vi få in exemplar av röding men fångas öring som misstänks vara sjuk eller smittad är vi även intresserade av dessa fiskar. Genom att vi tillsammans hjälps åt kan vi öka kunskapsläget kring hälsostatusen för vild fisk i Vättern.  

BKD är en bakteriesjukdom som kan spridas via direktkontakt mellan fiskar, via rom från hona till avkomma, men också via vattnet. Symptomen kan variera och därför är det viktigt att vara observant på både skador på fisken och andra avvikelser såsom om fisken har utstående ögon, uttänjd buk och svårt att hålla balansen.

Om du fångar vad du tror är en sjuk röding eller öring som liknar fisken på bilden vill vi gärna ha din hjälp. 

Instruktion för omhändertagande av fisk över minimimåttet

  • Fångade och avlivade fiskar läggs en och en i en ren plastpåse.
  • Skriv en lapp med fångstplats (exempelvis väst Visingsö samt koordinater om möjligt) och fångstdjup (m).
  • Placera lappen i en liten plastpåse som försluts. Lägg plastpåsen med lappen i plastpåsen med fisken och förslut fiskpåsen ordentligt.
  • Placera påsen med fisk i frys.
  • Bild på fisken skickas via e-post till antingen rasmus.lindblad@lansstyrelsen.se eller martin.engstrom@lansstyrelsen.se.
  • Länsstyrelsen kommer därefter att ta en kontakt för vidare instruktioner.

Observera att fisk som misstänks vara sjuk men som är under gällande minimimått ska återutsättas oavsett kondition. Om fisken återutsätts önskar vi ändå att foto skickas in. Det är bara tillåtet att fånga och behålla tre laxartade fiskar per fiskande och dygn. Av dessa får maximalt två vara rödingar.   

Undersökningen som genomförs i samverkan med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) syftar till att få en bättre bild över sjukdomsläget kring vild fisk i Vättern.

Mer information om fisksjukdomar och parasiter hittas genom att följa denna länk!

Mer information om BKD hittar du här: Bakteriell njurinflammation (BKD) hos fisk – SVA.

Last modified: 2021-07-06

Comments are closed.

Translate »