- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Allmänhetens kräftfiske i Vättern 2021

Fredagen den 27 augusti klockan 17:00 drar allmänhetens kräftfiske igång på Vättern. Länsstyrelsen vill uppmana samtliga fiskande att hålla koll på gällande regelverk och att visa hänsyn till andra fiskande.

Sedan 2020 gäller nya regler för allmänhetens kräftfiske på Vättern. Kräftfiske är numera tillåtet under 3 helger per år. Vidare finns en fångstbegränsning om 60 godkända kräftor (10 cm eller större) per fiskare och dygn vid fritidsfiske på allmänt vatten och möjligheten till transport samt försäljning av okokta kräftor har begränsats.

Bakgrunden till reglerna är att signalkräftan finns med på EU:s lista över invasiva främmade arter. Med anledning av detta har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en hanteringsplan och regler för hantering och fiske av signalkräfta. Anpassningen av reglerna för kräftfisket i Vättern är en av de regelförändringar som Sverige har behövt göra. Syftet med reglerna är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten, vilket är det största individuella hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Under 2021 är följande datum och tider tillåtna att fiska på allmänt vatten utan särskilt tillstånd:

27 augusti kl. 17:00 – 29 augusti kl. 17:00

3 september kl. 17:00 – 5 september kl. 17:00

10 september kl. 17:00 – 12 september kl. 17:00

Maximalt 60 godkända kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn vid fiske på allmänt vatten. På enskilt vatten gäller inte denna fångstbegränsning. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten. Däremot är det tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

Tillsynen av kräftfisket i Vättern hanteras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med övriga län runt Vättern, Sjöpolisen och berörda polismyndigheter. Även i år kommer tillsynen att intensifieras under allmänhetens kräftfiske.

Vätterns yrkesfiskare har särskilda tillstånd och får fiska kräftor hela året. För att uppnå en hållbar och långsiktig förvaltning av våra fiskeresurser är det viktigt att du som fiskar följer gällande regler. Länsstyrelsen hoppas att alla som provar att fiska kräftor i Vättern får en trevlig upplevelse och att alla som fiskar visar hänsyn till varandra. Titta gärna på kommunernas webbplatser angående kräftfisket på enskilt vatten i Vättern. Vissa kommuner upplåter kräftfiske på sitt egna vatten.

Samtliga regler för kräftfisket i Vättern hittar du via följande länk! [1]

Kontaktperson media: Michael Bergström, Fisketillsyn, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 070-600 91 51

Kontaktpersoner allmänhet: Michael Bergström, se ovan,
Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 64 04
Daniel Rydberg, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 63 59