Nya regler för kräftfiske

juli 1, 2020

 

Från och med säsongen 2020 gäller nya regler för allmänhetens kräftfiske på Vättern. Kräftfiske är numera tillåtet under 3 helger per år. I år börjar den första kräftfiskehelgen fredagen 28 augusti kl. 17:00. Det har även införts en fångstbegränsning om 60 kräftor per fiskare och dygn vid fritidsfiske på allmänt vatten och möjligheten till transport samt försäljning av okokta kräftor har begränsats.

Bakgrunden till de nya reglerna är att signalkräftan är en del av EU:s lista över invasiva främmade arter. Med anledning av införandet har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en hanteringsplan och nya regler för hantering och fiske av signalkräfta. Anpassningen av reglerna för kräftfisket i Vättern är en av de regelförändringar som Sverige har behövt göra. Syftet med de nya reglerna är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten, vilket är det största individuella hotet mot vår inhemska flodkräfta.

2020 är följande datum och tider tillåtna att fiska på allmänt vatten utan särskilt tillstånd:

  • Fredagen den 28 augusti kl. 17:00 – söndagen den 30 augusti kl. 17:00
  • Fredagen den 4 september kl. 17:00 – söndagen den 6 september kl. 17:00
  • Fredagen den 11 september kl. 17:00 – söndagen den 13 september kl. 17:00

Maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn vid fiske på allmänt vatten. På enskilt vatten gäller inte denna fångstbegränsning. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det från och med i år endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten. Däremot är det tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

För att uppnå en hållbar och långsiktig förvaltning av våra fiskeresurser är det viktigt att du som fiskar följer gällande regler och visar hänsyn till andra som fiskar. Samtliga regler för kräftfisket i Vättern hittar du på vattern.org. Tillsynen av kräftfisket i Vättern hanteras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med övriga län runt Vättern, Sjöpolisen och berörda polismyndigheter. Även i år kommer tillsynen att intensifieras under allmänhetens kräftfiske.

Vätterns yrkesfiskare har särskilda tillstånd och får fiska kräftor hela året. Länsstyrelsen hoppas att alla som provar att fiska kräftor i Vättern får en trevlig upplevelse och att alla som fiskar visar hänsyn till varandra. Titta gärna på kommunernas webbplatser angående kräftfisket på enskilt vatten i Vättern. Vissa kommuner upplåter kräftfiske på sitt egna vatten.

 

Kontaktperson media: Michael Bergström, Fisketillsyningsman Länsstyrelsen i Jönköpings län, 070-600 91 51
Kontaktpersoner allmänhet: Michael Bergström, se ovan; Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 64 04

 

Länkar

Läs mer om allmänhetens fiske efter kräftor i Vättern

Regler för fiske och hantering, samt det nya hanteringsprogrammet för signalkräfta

Last modified: 2020-07-03

Comments are closed.

Translate »