Laxutsättning

Varför utsättningar av lax i Vättern? Utsättningar av fisk var under stora delar av 1900-talet (och i vissa fall ännu tidigare) en grundbult i fiskevårdsarbetet. Många studier har dock visat att utsättningar långt ifrån alltid ger positiva resultat för fisket och fiskevården till följd av framför allt risken för  spridning av oönskade arter och stammar … Fortsätt läsa Laxutsättning