- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Björkna (Blicca bjoerkna)

Allmänt

Björknan, som liknar braxen, förekommer i södra Sverige huvudsakligen på lägre nivåer och har en mycket liten spridning på sydsvenska höglandet. Björknan trivs bäst i grunda vegetationsrika sjöar och lugnflytande åar, vilket gör att Vättern inte är någon sjö som passar björknan särskilt bra. Utbredningen i Vättern är mycket begränsad och i samband med provfisken har björkna endast fångats i det inre skärgårdsområdet och i anslutning till ett par tillrinnande vattendrag. Arten finns dessutom i Munksjön och Rocksjön i anslutning till södra delen av Vättern.

Björknan har en maxvikt runt 1 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för björkna bedöms som okänd, utbredningen i Vättern är begränsad och beståndet naturligt litet.

Vidare läsning:
Artdatabanken [1]
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd [2]