Bäcknejonöga (Lampetra planeri)

Allmänt

Bäcknejonögat är en mindre släkting till flodnejonögat som den ofta förväxlas med. Den lever nedgrävd i Vätterbäckarnas sandiga bottnar (Sjölander 1997). I enstaka områden förekommer troligen arten i direkt anslutning till Vättern och kan därför räknas in i sjöns fauna. Den är faktiskt fångad vid trålning ute i pelagialen vid Fiskeriverkets undersökningar. Arten är inte parasit som flodnejonögat utan filtrerar föda ur bottensedimenten. (Degerman m.fl. 2003)

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus av bäcknejonöga bedöms som god då undersökningar visar på god  förekomst och kontinuerlig reproduktion.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och Skladjursbestånd i hav och sötvatten 2018

 

Sidan senast uppdaterad 12 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »