- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Märkt fisk

I Vättern pågår flera olika fiskundersökningar. I vissa fall märks fisk vilket bland annat kan syfta till att studera fiskars tillväxt- och rörelsemönster. Om du fångar en märkt fisk över minimimåttet kan du rapportera detta digitalt till SLU:s Sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Som tack för hjälpen får du information om fisken då den märktes.  Märkt fisk under gällande minimimått ska alltid återutsättas.

För att rapportera din märkta fångst tryck här! [1]

Röding märkt med en så kallad floytag (foto: Stefan Gustafsson).

Det går även bra att skicka in märket tillsammans med fångstuppgifter brevledes till Sötvattenslaboratoriet, 178 93 Drottningholm.