Märkt fisk

I Vättern pågår flera olika fiskundersökningar. I vissa fall märks fisk vilket bland annat kan syfta till att studera fiskars tillväxt- och rörelsemönster. Om du fångar en märkt fisk över minimimåttet kan du rapportera detta digitalt till SLU:s Sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Som tack för hjälpen får du information om fisken då den märktes.  Märkt fisk under gällande minimimått ska alltid återutsättas.

För att rapportera din märkta fångst tryck här!

Röding märkt med en så kallad floytag (foto: Stefan Gustafsson).

Det går även bra att skicka in märket tillsammans med fångstuppgifter brevledes till Sötvattenslaboratoriet, 178 93 Drottningholm.

 

Sidan senast uppdaterad 12 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »