Vätternvårdsförbundet Ordinarie Förbundsstämma 2018

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 04/05/2018
10:00 f m - 12:00 e m

Plats
Almnäs Bruk AB, Hjo

Kategorier


almnas

Välkommen till Ordinarie Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet på Almnäs Bruk, Hjo kommun (karta i kallelsen). Notera att lokalen inte har WIFI varför handlingar måste laddas ned. Ett begränsat antal pappersuppsättningar kommer finnas på plats – vi skickar självklart på begäran i förväg! Anmälningsformulär längst ned (senast 27 april).

Kallelse, dagordning och program:

Kallelse med dagordning

Bilagor (mindre uppdatering har utförts 180413):

Bil 1: Verksamhetsberättelse 2017, bokslut och ekonomisk redovisning

Bil 2: Revisionsberättelse 2017

Bil 3: Valberedningens förslag

Bil 4: Årsavgifter 2019, ev nya/utgående medlemmar

Bil 5A: Reviderad budget 2018, 5B: Förslag till budget 2019

Bil 6: Arbetsprogram 2019

Bil 7AInkommen skrivelse från NF med svar; samt 7B: Proposition: Fastställelse av Bevarandeplan Natura 2000, remissammanställning  och styrelsens förslag till beslut.

Bil 8A: Stadgar och 8BArbetsordning

Anmälningsformulär

Translate »