- Vättern.org - https://www.vattern.org/en -

(Svenska) Kompletterande elfiskeundersökningar samt genetisk provtagning av öring i Vätterbäckar 2019

Sorry, this entry is only available in Swedish [1].