Nyheter

Ny rapport: Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

2021-12-06

Redan 2017 gjordes en undersökning av mikroplast i sjöarna och utvalda tillflöden (läs rapporten), med resultatet att mikroplast förekommer även i utsjön, och att halter är betydligt högre nära städer (och därmed utsläppskällor). För att få en mer komplett bild över förekomsten av mikroplast i Vättern och de andra stora sjöarna Vänern och Mälaren undersöktes …

Laxutsättningar i Vättern 2021

2021-11-23

Under 2021 har det åter satts ut 20 000 laxsmolt i Vättern. Hälften sattes på våren och hälften på hösten. Även i år handlade det om lax av Klarälvsstam. Smolten som är tvåårig har varit välvuxen med en hög smoltifieringsgrad. Den största finansieringskällan till laxutsättningarna är fiskeavgiftsmedel från den uppdaterade domen för Motala vattenkraftverk med …

Ny rapport: Inventering av flodnejonöga

2021-11-19

Sommaren 2020 inventerades flodnejonöga i sex Vätternbäckar samt Kallebäcken i Jönköpings och Habo kommun. Syftet med inventeringen, som genomfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län, var att undersöka huruvida de senaste årens restauraringsåtgärder bidragit till att förbättra vandringsmöjligheterna för flodnejonögat i Vättern. Totalt fångades 502 individer av flodnejonöga, varav 435 av dessa fångades i Dunkehallaån. Undersökningen visade …

Fler nyheter »
Translate »