Nyheter

Förbundsstämma 11 maj

2021-04-13

Välkommen till förbundsstämman i Vätternvårdsförbundet! Stämman kommer hållas den 11 maj kl 10-11 som onlinemöte och följs av ett informationspass samt lansering av den nya kunskapsplattformen Vätternliv.se. Mer information, program, handlingar och anmälan: här. Vi hörs!  

Digitalt samrådsmöte för Vättern 23 mars 2021

2021-03-10

Vätternvårdsförbundet bjuder in till ett digitalt samrådsmöte om Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vättern. Länsstyrelsernas beredningssekretariat kommer att informera om samrådet, sammanfatta samrådshandlingar och presentera den (preliminära) ekologiska och kemiska statusen för Vättern (och avrinningsområdet). Tid: Tisdagen 23 mars 2021, kl 10-12 Plats: via Skype (länk skickas ut till de anmälda) Vätternvårdsförbundet har …

Leader Vättern avslutas – vår plan för framtiden!

2021-03-05

Då denna programperiod tar slut 2023 kommer föreningen Leader Vättern inte finnas kvar i sin nuvarande form. Bakgrunden till detta är att Havs- och fiskeriprogrammet inte längre kommer att stötta leader, därför kommer inga leaderområden med fokus på fisket att finnas kvar. Vi känner dock tilltro till framtiden och att vi ska hitta en bra …

Fler nyheter »
Translate »