Nyheter

Vi behöver din hjälp med insamling av sjuk fisk!

2021-07-05

Med anledning av ett bekräftat fall av bakteriell njurinflammation (BKD) hos röding, vill vi på länsstyrelserna runt Vättern öka kunskapsläget kring sjukdomens utbredning i Vättern. Fångar du en fisk som du tror kan vara smittad av BKD och som är över minimimåttet, ser vi gärna att du plockar upp den och följer instruktionerna nedan. I …

Vätternliv: ny sida om Vätterns vatten, liv och utmaningar

2021-06-21

Nu lanseras sidan Vätternliv.se där den senaste kunskapen om Vättern samlas. Kunskapsportalen beskriver det unika livet i sjön och de utmaningar som Vättern står inför. ”Behovet av en sida som denna är jättestort, vi måste kunna berätta om resultatet av alla undersökningar som görs i sjön på ett sätt som är intressant för många” säger projektets initiativtagare Marie Kristoffersson.  Stort behov av …

Ny strategi för utveckling i och runt Vättern

2021-06-08

Föreningen Leader Vättern har under våren arbetat fram en ny strategi för framtidens utveckling i och runt Vättern. Strategin ska vara ett underlag för att alla Leaderområden som ligger runt Vättern ska kunna arbeta med viktiga utvecklingsfrågor för Vätterområdet. – Vi har stöttat projekt som rör fisk och fiske i Vättern till och med i …

Fler nyheter »
Translate »