Nyheter

Sista chansen att söka projektstöd hos Leader Vättern

2021-09-21
Har du en idé som rör fisk eller fiske i Vättern som du är intresserad av att söka stöd till? Leader Vättern har ca 250 000 kr projektstöd kvar som ska beslutas vid Leader Vätterns nästa styrelsemöte den 7 december. Ansökningshandlingar behöver vara inskickade senast den 2 november. Låter det intressant? Mer information och kontaktuppgifter …

Ny rapport: Genetisk analys av öringen i Vättern

2021-09-17

I den här rapporten redovisas resultatet från den analys som genomfördes mellan åren 2019-2021 av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och som syftade till att utröna vätteröringens eventuella genetiska skillnader och likheter mellan elva olika tillflöden. Studien kompletterades även med en analys av genetiskt material från den nedströmslekande öringstam som slogs ut i Vättern i samband med …

Karismatiska sjöar: Vätterns osynliga liv kartläggs

2021-09-08

I slutet på augusti var forskare från Uppsala och Tjeckien på besök på Vättern. Vättern är en av 70 “karismatiska” sjöar i Europa som provtas inom ett projekt för att kartlägga det osynliga livet i en vattendroppe.    Har ni någonsin undrat vilka osynliga bakterier, arkéer, virus och protozoer som finns i Vättern? Varje droppe …

Fler nyheter »
Translate »