Nyheter

Ny rapport: Inventering av vandrarmusslan upp- och nedströms Vättern

2020-05-26

Det finns just nu ett 15tal främmande arter i våra stora sjöar Vänern och Vättern – alltså arter som har spridits med hjälp av människan utanför deras naturliga utbredningsområden. Risken för att ytterligare främmande arter ska sprida sig till sjöarna är mycket stor, och just invasiva främmande arter har utpekats som en av de tre …

Förbundsstämma 17 juni!

2020-05-20

Den 17 juni är det dags för årets förbundsstämma. På grund av corona-läget kommer det bli en annorlunda upplevelse: vi behöver hålla stämman digitalt dvs via Skype och telefon, och mycket av vårt vanliga kringprogram fick tyvärr ställas in. Kallelse, dagordning och handlingar samt information om anmälan (senast 14 juni!) finns här: Förbundsstämma 2020. Vi …

Rapport för kräftprovfiske 2018 klar!

2020-04-16

Nu har rapporten för kräftprovfisket som ägde rum i Vättern 2018 publicerats! I rapporten ingår även slutrapportering av de kräftprovfisken som utfördes 2010 och 2014. Flest kräftor fångades i Vätterns nordöstra delar och tätheterna är högre i denna del av sjön. 19 av 23 av lokalerna hade större fångster jämfört med fisket 2014, 12 lokaler …

Fler nyheter »
Translate »