Nyheter

PFAS i dricksvatten från Vättern?

2020-11-12

Naturskyddsföreningen publicerade nyligen en undersökning av PFAS-halter i svenskt dricksvatten. Även två kommuner (“områden”) med råvattenintag från Vättern ingick i undersökningen. Naturskyddsföreningen beräknade ett eget gränsvärde för fyra PFAS-ämnen, och jämförde uppmätta halter i utgående dricksvatten (eller råvatten) med detta gränsvärde. Dricksvatten från många kommuner låg över Naturskyddsföreningens gränsvärde, även från de två med uttag …

Svampangrepp på öring

2020-11-04

Just nu leker öringen i de vattendrag som mynnar i Vättern. Leken är en påfrestning för öringen och varje år drabbas en del av svampangrepp (syns som vita fläckar) vilket är helt naturligt. Dessa svampangrepp kan i vissa fall leda till att öringen dör, vilket framförallt visar sig på utlekt öring. Rapporter om svampangripen fisk …

Var leker rödingen i Vättern

2020-10-20

Under 4 år pågår en inventering av rödingens lekområden i Vättern. Med start vecka 42 genomförs nu den sista fältinventeringen som ska svara på om fler lekområden används idag än för cirka 10 år sedan då beståndet för Vätterns röding var betydligt sämre. Undersökningen har hitintills kunnat konstatera lek på historiska lekområden som inte använts för …

Fler nyheter »
Translate »