Nyheter

Ny rapport: Genetisk analys av öringen i Vättern

2021-09-17

I den här rapporten redovisas resultatet från den analys som genomfördes mellan åren 2019-2021 av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och som syftade till att utröna vätteröringens eventuella genetiska skillnader och likheter mellan elva olika tillflöden. Studien kompletterades även med en analys av genetiskt material från den nedströmslekande öringstam som slogs ut i Vättern i samband med …

Karismatiska sjöar: Vätterns osynliga liv kartläggs

2021-09-08

I slutet på augusti var forskare från Uppsala och Tjeckien på besök på Vättern. Vättern är en av 70 “karismatiska” sjöar i Europa som provtas inom ett projekt för att kartlägga det osynliga livet i en vattendroppe.    Har ni någonsin undrat vilka osynliga bakterier, arkéer, virus och protozoer som finns i Vättern? Varje droppe …

Sportfiskarnas projekt får fler kvinnor att upptäcka fisket – fiskevårdskväll 22 september

2021-09-02

Den 22 september kl. 17.30 vid Djupadalsbäcken i Jönköping arrangerar Sportfiskarna en kväll med fiskevård på agendan enbart för tjejer. Du behöver inte ha kunskap om fiskevård sedan tidigare, utan blir instruerad på plats! Fokus är på åtgärder för öring, du hjälper till exempel till att anlägga lekbottnar eller att lägga ut sten och död …

Fler nyheter »
Translate »