Nyheter

2020 var rekordvarmt i Vättern

2021-01-27

Temperaturen i Vätterns ytvatten fortsätter att öka. Medeltemperaturen under kalenderåret 2020 var 11,3˚C och året därmed det varmaste som har uppmätts sedan 1950-talet. Jämfört med genomsnittet (för perioden 1998-2018) var 2020 1,4˚C varmare, och det tidigare rekordåret 2014 har ”överträffats” med 0,7˚C. Vätterns rekordår speglar SMHIs resultat för hela landet: årsmedeltemperaturen i Sverige har varit …

PFAS i dricksvatten från Vättern?

2020-11-12

Naturskyddsföreningen publicerade nyligen en undersökning av PFAS-halter i svenskt dricksvatten. Även två kommuner (“områden”) med råvattenintag från Vättern ingick i undersökningen. Naturskyddsföreningen beräknade ett eget gränsvärde för fyra PFAS-ämnen, och jämförde uppmätta halter i utgående dricksvatten (eller råvatten) med detta gränsvärde. Dricksvatten från många kommuner låg över Naturskyddsföreningens gränsvärde, även från de två med uttag …

Svampangrepp på öring

2020-11-04

Just nu leker öringen i de vattendrag som mynnar i Vättern. Leken är en påfrestning för öringen och varje år drabbas en del av svampangrepp (syns som vita fläckar) vilket är helt naturligt. Dessa svampangrepp kan i vissa fall leda till att öringen dör, vilket framförallt visar sig på utlekt öring. Rapporter om svampangripen fisk …

Fler nyheter »
Translate »