Nyheter

Leader Vättern avslutas – vår plan för framtiden!

2021-03-05

Då denna programperiod tar slut 2023 kommer föreningen Leader Vättern inte finnas kvar i sin nuvarande form. Bakgrunden till detta är att Havs- och fiskeriprogrammet inte längre kommer att stötta leader, därför kommer inga leaderområden med fokus på fisket att finnas kvar. Vi känner dock tilltro till framtiden och att vi ska hitta en bra …

Åtgärdsutredning för Munksjön

2021-02-12

Munksjön i centrala Jönköping, söder om Vättern, är starkt förorenat av (huvudsakligen historiska) utsläpp från olika industrier, ett avloppsreningsverk och dagvatten från staden. Idag publicerade Jönköpings kommun en ny åtgärdsutredning som visar vilken typ av åtgärder kan krävas för att uppnå ett tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön. Utredningen föreslår fyra olika alternativ: Muddring av …

Ny rapport om läkemedelsrester i Vättern, Vänern och Mälaren

2021-02-01

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar Under 2019 och 2020 pågick den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingick över hundra olika ämnen, så kallade organiska miljöföroreningar, i undersökningen – ett …

Fler nyheter »
Translate »