Nyheter

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma: 17 juni 2020

2020-03-24

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma kommer i år avhållas på onsdagen den 17 juni på Borghamn Strand i Östergötlands län. Med anledning av det oklara läget kring covid-19 har förbundets styrelse beslutat att skjuta fram förbundsstämman från den 13 maj till den 17 juni 2020. Om stämman till följd av rådande smittskyddsläge inte kan hållas på plats kommer …

Världsvattendag 2020

2020-03-23

Idag firas världsvattendagen och då passar vi på att lyfta fram vattenfrågor ännu mer än alla andra dagar. Årets tema är vatten och klimatförändring. Och just klimatförändringen, och dess påverkan på Vätterns ekosystem är utpekat som en av de största miljöutmaningarna för Vättern. Vättern är en kallvattensjö och är på många sätt en norrländsk sjö …

Ny Vätternkarta med resultat från miljöövervakningen

2020-03-20

Nu finns en uppdaterad kartfunktion för att kolla upp (och ladda ner) data från miljöövervakningen som görs i Vättern och dess avrinningsområde. Här redovisas resultat för undersökningar av vattenkemi och biologi (bottenfauna och plankton) som utförs inom den nationella miljöövervakningen och inom SRK Södra Vättern och Norra Vättern. Förutom rådata finns även enklare analysrapporter.

Fler nyheter »
Translate »