Nyheter

Laxutsättningar i Vättern 2021

2021-11-23

Under 2021 har det åter satts ut 20 000 laxsmolt i Vättern. Hälften sattes på våren och hälften på hösten. Även i år handlade det om lax av Klarälvsstam. Smolten som är tvåårig har varit välvuxen med en hög smoltifieringsgrad. Den största finansieringskällan till laxutsättningarna är fiskeavgiftsmedel från den uppdaterade domen för Motala vattenkraftverk med …

Ny rapport: Inventering av flodnejonöga

2021-11-19

Sommaren 2020 inventerades flodnejonöga i sex Vätternbäckar samt Kallebäcken i Jönköpings och Habo kommun. Syftet med inventeringen, som genomfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län, var att undersöka huruvida de senaste årens restauraringsåtgärder bidragit till att förbättra vandringsmöjligheterna för flodnejonögat i Vättern. Totalt fångades 502 individer av flodnejonöga, varav 435 av dessa fångades i Dunkehallaån. Undersökningen visade …

Rödingens och öringens dag 31 oktober

2021-10-28

Nu under hösten pågår rödingens och öringens lek, och på många platser går det att se detta naturskådespel på riktigt nära håll. Söndag den 31 oktober är det rödingens och öringens dag. Under dagen har du möjlighet att se rödingar som leker i Huskvarna, lära dig mer om Vättern och fiskarna som lever där. I …

Fler nyheter »
Translate »