- Vättern.org - http://www.vattern.org -

FAKTA nr 5:2012 – Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010

Microsoft Word - Slutversion Trafikverket20120313_jono_kom.doc [1]Klicka på bilden för att ladda ner FAKTA nr 5:2012