- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Kräftprognos 2019: ökade fångster i år

Nu börjar allmänhetens kräftfiske på Vättern, – och det verkar bli ett bra år för alla kräftälskare.

SLU beräknar årligen ett kräftindex – eller fångstprognos – för Vättern, med hänsyn till bland annat vattentemperatur och tidigare års fångster. Och enligt det beräknas fångsterna bli nästan 30% högre än 2018.

Läs mer om allmänhetens kräftfiske på Vättern: Kräftfiske i Vättern 2019 [1]

Läs mer om SLUs fångstprognoser: Ökade kräftfångster i år [2]