- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Vättern på YouTube

Kolla in filmerna på YouTube om harr- och öringlek i Vätterbäckarna

Harrleksinventering i Vätterbäckarna [1]

Öringlek i Vättens tillflöden [2]

Harren leker i Hjoån [3] (film av Niklas Ahlin)

Kräftfisket i Vättern – en dokumentär om yreksfisket [4] (film av Niklas Ahlin OBS! detta är en betalfilm)