Leader Vätterns styrelse (LAG)

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar. Styrelsen består av ideell, offentlig och privat sektor och sammanträder fyra-fem gånger per år.

LAG:s mötestillfällen

LAG och Leaderkontor hösten 2015.

Nuvarande (2017-05-25 –>) styrelse består av:

Ordinarie ledamöter

Michael Cornell, ordförande, Ödeshögs företagarförening

Marie Kristoffersson, vice ordförande, Motala kommun

Eva-Lotta Kalman, Motala kommun

Samuel Gustavsson, Svenska insjöfiskarenas centralorganisation

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet

Henrik Färg, Fiskevattenägare

Anna Österlund, Upplev Habo

Joakim Behrenfors, Smålandskräftan

Suppleanter

Ingemar Bergbom, Habo kommun

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb

Per Almqvist, Vätterns trollingklubb

Jonny Ståhl, Egen företagare

Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet

Magnus Jacobsson, Fiskevattenägare

Caroline Dieker, Askersunds kommun

Patrik Grönlind, Klangahamns fisk

Sidan senast uppdaterad 20 november 2017
 

Comments are closed.