Anbudsförfrågan: Underlag för framtida turismsamverkan runt Vättern

Uppdraget innebär i korthet att ta fram ett underlag som syftar till att redovisa nuläge, förutsättningar och möjligheter till att skapa en långsiktig organisation för destinationsutveckling och marknadsföring runt sjön Vättern.

Anbudsförfrågan i sin helhet hittar du på denna länk: Anbudsförfrågan – Underlag för framtida turismsamverkan runt Vättern

Ditt anbud ska vara inlämnat senast den 21/3 – 2019 och skickas per epost till adam.johansson@lansstyrelsen.se.

Sidan senast uppdaterad 7 mars 2019
 

Comments are closed.