Stöd för fiske

Har du en projektidé som rör fisk eller fiske i Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden kan söka stöd från Leader Vättern.

Tveka inte att höra av dig till oss för att diskutera din idé och få höra mer om Leader Vättern!

Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern. Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020.

Ladda ner utvecklingsstrategi för Leader Vättern

Datum för beslutsmöten LAG Leader Vättern

Läs mer på våra undersidor

Äldre stöd

Även tidigare har EU-stöd fördelats till fisket i Vättern. Under åren 2007 – 2013 var Leader Vättern ett av ...

Fler typer av stöd

Det finns också andra ekonomiska stöd att söka till projekt eller investeringar inom fiske eller fiskevård. Ned...

Om Leader Vättern

Här hittar du mer information om Leader Vätterns verksamhet. Leader Vätterns vision Utvecklingsstrategi ...

För ledamöter

Blankett arvode och utlägg för Leader Vättern Blankett ersättning för resor Leader Vättern ...

Mötesprotokoll

Här hittar du mötesprotokoll från samtliga möten sedan starten 2015 i kronologisk ordning - senaste öve...

Stadgar och arbetsordning

Stadgar Leader Vättern Arbetsordning Leader Vättern

Leader Vätterns styrelse (LAG)

Leader Vätterns styrelse (LAG) ansvarar för att prioritera bland inkomna projektansökningar. Styrelsen be...

Projekt

Bok - Tio fiskeäventyr i Vättern Mellan våren 2017 och hösten 2018 pågår arbetet med att ta fram en bo...

Söka stöd - så går det till

Första steget – formulera din idé och ta kontakt med Leaderkontoret Vill du diskutera projektidéer elle...
Sidan senast uppdaterad 20 november 2017
 

Comments are closed.