Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även ”Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Förbundet arbetar för Vättern genom att

  • Påverka samhällsplanering för sjöns bästa.
  • Samordna och utvärdera undersökningar.
  • Initiera konkreta åtgärder genom att driva projekt.
  • Sprida information om Vättern.

Därigenom avses följande mål uppnås

  • Bevara sjön som näringsfattig klarvattenssjö.
  • Bevara yrkes- och fritidsfiske samt friluftsliv.
  • Säkerhetsställa vattentäktskvaliteten.

Läs mer i stadgarna.

Ordförande är Kristina Zetterström, Länsråd i Östergötlands län, Vice ordförande är Kjell Aldsten, Hjo kommun.

Kristina Zetterström, Länsråd i Östergötlands län, är ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan förbundsstämman 2015.

Kristina Zetterström, Länsråd i Östergötlands län, är ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan förbundsstämman 2015.

Kjell Aldsten, Hjo, är förbundets vice ordförande och leder verkmsahetsutskottet. Här med kaffe ock kaka ute på Vättern.

Kjell Aldsten, Hjo, är förbundets vice ordförande och leder verksamhetsutskottet (VU). Här med kaffe och kaka ute på Vättern.

Organisation

Verksamheten i Vätternvårdsförbundet bestäms utifrån medlemmarnas beslut på Förbundsstämman (årligen i maj). Styrelsen ansvarar för att verksamheten följer stämmans beslut. Förbundet har ett fristående kansli inhyrt på Länsstyrelsen i Jönköping. För att genomföra verksamheten finns två utskott underställda styrelsen ( se även ”Arbetsordning för Vätternvårdsförbundet”).  Styrelsens sammansättning finns här.

Delar av styrelsen på möte 170310 Sätra Bruk, Karlsborgs kommun.

Delar av styrelsen på möte 170310 Sätra Bruk, Karlsborgs kommun.

  1. Verksamhetsutskottet (VU) : genomför miljöövervakning, projekt och administration, förbereder ärenden inför styrelse och förbundsstämma.
  2. Samförvaltning Fiske: ett utskott som drivs i projektform för bedriva vård och nyttjande av fisk och fiske i Vättern. Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper. Mer information om Samförvaltning finns här.
Organisationsschema för Vätternvårdsförbudnet

Organisationsschema för Vätternvårdsförbundet

Kontakta oss

Våra medlemmar

Sidan senast uppdaterad 19 mars 2019
 

Comments are closed.