- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Yttranden

Här redovisar Vätternvårdsförbundet skrivelser. Listan utgör inget diarium – kontakta kansliet för detaljinformation, skrivelser äldre än 5 år redovisas inte.

remissvar [1]

2019

Till: Hjo kommun, 190314: Synpunkter ”VA-plan för Hjo kommun [2]

Till: Tekniska serviceförvaltningen V&A, Motala kommun, 190308: Synpunkter ”Samråd vattenuttag Borghamns vattenverk [3]

2018

Till: Försvarsinspektören för Miljö och Hälsa, 181130: Information ”Synpunkter på bankantsdränering, Karlsborg [4]

Till: Jönköpings kommun, 180907: Synpunkter ”Naturvårdsplan Jönköpings kommun” [5]

Till: Askersunds kommun, 180615: Synpunkter ”Detaljplan Harge 16:8, Bastedalen” [6]

Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 180515: Remissvar ”Bearbetningskoncession Norra Kärr” [7]

Till: Länsstyrelsen i Västra Götaland, 180507: Synpunkter samråd ”Markavvattning Karlsborg flygplats” [8]

Till: Havs- och Vattenmyndigheten, 180412: Remissvar ”Förslag hanteringsprogram signalkräfta” [9]

  Bilaga 1. Förslag till regeländringar avseende förvaltning av signalkräfta i Vättern [10]

Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 180406: Yttrande ”Kallbadhus vid Strandängen/Jönköping [11]

Till: Mark-och Miljödomstolen, Vänersborg 180322: Yttrande ”Arbetstid Sandmagasin Zinkgruvan Mining AB [12]

Till: Mark-och Miljödomstolen, Vänersborg 180119: Yttrande ”Komplettering av Flygskjutmålet Hammaren [13]

Till: Havs-och Vattenmyndigheten 180118: Skrivelse ”Tidigare obesvarade skrivelser inom Samförvaltning Fiske Vättern [14]

2017

Till: Jönköpings kommun 170301: Remissvar till lokal vattenförsörjningsplan [15]

2016

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 160211: Förslag till regeländring avseende förvaltning av signalkräfta i Vättern [16]

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 160119: Angående ”Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten” [17]

2015

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 151201: Angående ”Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten” [18]

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 150616: Förslag till ändringar avseende fredningstid av harr i Vättern [19]

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 150330: Remissvar på ”Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 7:28§Miljöbalken för flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun” [20]