Yttranden

Här redovisar Vätternvårdsförbundet skrivelser. Listan utgör inget diarium – kontakta kansliet för detaljinformation, skrivelser äldre än 5 år redovisas inte.

remissvar

2017

Till: Jönköpings kommun 170301: Remissvar till lokal vattenförsörjningsplan

2016

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 160211: Förslag till regeländring avseende förvaltning av signalkäfta i Vättern

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 160119: Angående ”Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten”

2015

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 151201: Angående ”Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten”

Till: Hav-och Vattenmyndigheten 150616: Förslag till ändringar avseende fredningstid av harr i Vättern

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland 150330: Remissvar på ”Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 7:28§Miljöbalken för flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun”

2014

Sidan senast uppdaterad 21 mars 2017
 

Comments are closed.