- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Om

Denna websida utgör en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och de fyra Länsstyrelserna runt Vättern (se längst ned i sidfot). Syftet är att samla Vättern-gemensam information på en och samma sida. Parterna svarar dock var och en för sig – tag därför direktkontakt med den part du söker t ex via epost.

  1. Hur hanteras personuppgifter? Läs den GDPR-policy [1] som finns för den gemensamma websidan!
  2. Sociala medier kopplat till websida? Läs den policy för sociala medier [2] som finns för den gemensamma websidan!