Nyheter

Informationsfoldrar om Vättern

Vätternvårdsförbundet tillhandahåller en folderserie om natur, kultur och miljö av Vättern. Serien består av foldrar med fyra olika ämnesområden och riktar sig mot den breda allmänheten. Syftet är att på ett tillgängligt vis öka medvetenheten om Vättern. Foldrarna är på svenska men två serier finns även på tyska och engelska. Kräftor

maj 30, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma genomförd

Den 10 maj avhölls ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet i Askersund på Sjöängens Kultur-och Kunskapscentrum. Nu finns justerade protokoll på hemsidan samt godkänd verksamhetsberättelse. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar med styrelsens redovisning över året som gått behandlades även en motion om Förvaltningsplan för fisk

maj 22, 2017

Läs mer

Ny båt för fisketillsyn

För drygt en vecka sedan sjösattes och döptes den nya fisketillsynsbåten i Vättern – Rödingen II blir namnet. Det är en rejäl uppdatering från den tidigare och nu förbättras möjligheten att operera över sjön.          – Vi kan nu snabbt och enkelt röra oss över stora delar av sjön, vårt verksamhetsområde ökar

maj 22, 2017

Läs mer

Årsstämma för Leader Vättern 2017-05-24, 09:00 – 12:30

Välkomna på årsstämma för Leader Vättern! Före stämman kommer vi att ha ett föredragspass där vi fokuserar på fisket i Vättern, dess ekonomiska värden och inslag från verkligen där vi får lyssna på entreprenören som har fisket i Vättern som inkomstkälla! Givetvis blir det också en summering av året som gått med Leader Vättern och

maj 16, 2017

Läs mer

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022 – förslag inför förbundsstämman

  I ”Kalendern” finns uppdaterad Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022, samt inkomna svar, inkl ett sent inkommet, med bemötande och åtgärder, inför förbundsstämman på onsdag. Tack alla som bidragit med remissyttrande!

maj 8, 2017

Läs mer

Kallelse till Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 10 maj 2017 i Askersund

Härmed kallas medlemmar i Vätternvårdsförbundet och intressenter i Vätterns Vattenråd till Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma onsdagen den 10 maj kl 10,00 på Sjöängens Kunskaps-och Kulturcentrum i Askersund. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar ges information om Förvaltningsplan för fisk och fiske samt diskuteras frågor

april 7, 2017

Läs mer

Sidan senast uppdaterad 1 december 2016
 

Comments are closed.