- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Länsstyrelsen undersöker hur rödingen mår i Vättern

Just nu genomför Länsstyrelserna ett storskaligt nätprovfiske i Vättern för att få en uppdaterad bild av rödingbeståndets utveckling i sjön. Resultatet kommer att bli ett betydelsefullt underlag för den fortsatta förvaltningen av rödingen och Vätterns andra värdefulla fiskbestånd.

Läs hela nyheten på www.lansstyrelsen.se [1]